Các gói khóa học

Lộ trình làm chủ dòng nhạc Deep House

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

4.000.000đ
3.700.000đ

Lộ trình làm chủ dòng nhạc Future Bass

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

3.500.000đ
3.250.000đ

Lộ trình làm chủ dòng nhạc Lo-Fi R&B

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

2.500.000đ
2.350.000đ

Lộ trình làm chủ dòng nhạc Tropical House

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

4.000.000đ
3.700.000đ