Các gói khóa học

Combo 4 khoá học dòng nhạc chuyên sâu

Combo 4 khóa học

Giảng viên: 1

10.000.000đ
9.000.000đ

Lộ trình làm chủ dòng nhạc Deep House cho người mới bắt đầu

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

4.000.000đ
3.400.000đ

Lộ trình làm chủ dòng nhạc Future Bass cho người mới bắt đầu

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

3.500.000đ
3.000.000đ

Lộ trình làm chủ dòng nhạc Lo-Fi R&B cho người mới bắt đầu

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

2.500.000đ
2.200.000đ

Lộ trình làm chủ dòng nhạc Tropical House cho người mới bắt đầu

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1

4.000.000đ
3.400.000đ