- 44%
1,699,000đ
3,000,000đ
Thanh toán chuyển khoản bên dưới để không mất phí giao dịch
MB BANK (Ngân hàng quân đội)
Chi nhánh Láng Hạ
8880100102222
BUI HONG SON
Nội dung ck: lo trinh basic + số điện thoại
Mua ngay

Số khóa học

3

Học trên mọi thiết bị

1

MSO Basic - Khoá học sản xuất âm nhạc cơ bản bằng FL Studio

2

MSO HOUSE STARTER - HỌC LÀM MỘT ĐOẠN NHẠC HOUSE ĐƠN GIẢN

3

MSO Copyright - Khoá học về bản quyền âm nhạc

Đăng ký khóa học

Lộ trình Basic

Vui lòng thanh toán chuyển khoản

Thanh toán chuyển khoản bên dưới để không mất phí giao dịch
MB BANK (Ngân hàng quân đội)
Chi nhánh Láng Hạ
8880100102222
BUI HONG SON
Nội dung ck: lo trinh basic + số điện thoại
1,699,000 đ
1 năm
Đăng ký