- 50%
24,950,000đ
49,790,000đ
Thanh toán chuyển khoản bên dưới để không mất phí giao dịch
MB BANK (Ngân hàng quân đội)
Chi nhánh Láng Hạ
8880100102222
BUI HONG SON
Nội dung ck: lo trinh tron goi + số điện thoại
Mua ngay

Số khóa học

9

Học trên mọi thiết bị

1

MSO Basic - Khoá học sản xuất âm nhạc cơ bản bằng FL Studio

2

MSO HOUSE STARTER - HỌC LÀM MỘT ĐOẠN NHẠC HOUSE ĐƠN GIẢN

3

MSO Copyright - Khoá học về bản quyền âm nhạc

4

MSO Deep House - Khoá học sản xuất dòng nhạc Deep House / Slap House Online

5

MSO Future Bass - Khoá học sản xuất dòng nhạc Future Bass Online

6

MSO LoFi - Khoá học sản xuất dòng nhạc Lo-Fi chuyên nghiệp

7

MSO Tropical House - Khoá học sản xuất dòng nhạc Tropical House Online

8

MSO Mixing - Khoá học Mixing mọi dòng nhạc

9

MSO Mastering - Khoá học Mastering bài nhạc chuyên nghiệp

Đăng ký khóa học

Lộ trình trọn gói

Vui lòng thanh toán chuyển khoản

Thanh toán chuyển khoản bên dưới để không mất phí giao dịch
MB BANK (Ngân hàng quân đội)
Chi nhánh Láng Hạ
8880100102222
BUI HONG SON
Nội dung ck: lo trinh tron goi + số điện thoại
24,950,000 đ Đăng ký