Giới thiệu khóa học

Khoá học này sẽ giúp bạn tạo ra một bản nhạc House vô cùng đơn giản nhưng cực kỳ bắt tai.

Trong khoá học bạn sẽ được học:

- Làm quen giao diện cơ bản của phần mềm.

- Học kỹ năng sản xuất nhạc cơ bản nhất để tạo ra được một đoạn nhạc House.

- Chi tiết quy trình làm nhạc từ đầu cho đến khi có một đoạn nhạc hoàn chỉnh.

- Được cung cấp tài liệu mẫu để luyện tập.

- Hoàn toàn miễn phí.

Đăng ký khóa học