7,000,000đ

Bạn có thể vào học được ngay sau khi hoàn tất thanh toán.

Mua ngay

Số bài học

14

Thời lượng video

56:27

Học trên mọi thiết bị

Đăng ký khóa học

1 Năm

Bạn có thể vào học được ngay sau khi hoàn tất thanh toán.

7,000,000 đ
1 năm
Đăng ký