- 50%
500,000đ
1,000,000đ
Mua ngay

Số bài học

4

Thời lượng video

07:16

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Khoá học Mastering Lite là khoá học được rút gọn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và có thể ứng dụng.

Để học chi tiết, vui lòng đăng ký khoá học đầy đủ MSO Mastering.

Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

Miễn phí

500,000 đ Đăng ký