1

MSO Basic - Khoá học sản xuất âm nhạc cơ bản bằng FL Studio

2

MSO Future Bass - Khoá học sản xuất dòng nhạc Future Bass Online

3

MSO Deep House - Khoá học sản xuất dòng nhạc Deep House / Slap House Online

4

MSO Lo-Fi - Khoá học sản xuất dòng nhạc Lo-Fi Online

5

MSO Tropical House - Khoá học sản xuất dòng nhạc Tropical House Online

6

MSO Mixing - Khoá học Mixing mọi dòng nhạc

7

MSO Mastering - Khoá học Mastering bài nhạc chuyên nghiệp

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

20,800,000 đ Đăng ký