- 67%
33,000,000đ
99,999,999đ
Thanh toán chuyển khoản bên dưới để không mất phí giao dịch
MB BANK (Ngân hàng quân đội)
Chi nhánh Láng Hạ
8880100102222
BUI HONG SON
Nội dung ck: lo trinh tron goi + số điện thoại
Mua ngay

Số khóa học

9

Học trên mọi thiết bị

1

Music Producer Basic - Khoá học sản xuất âm nhạc cơ bản bằng FL Studio

2

Deep House Pro - Khoá học sản xuất nhạc Deep House như Pro

3

Future Bass Pro - Khoá học sản xuất dòng nhạc Future Bass Online

4

Lo-Fi Chill Pro - Khoá học sản xuất nhạc Lo-Fi Chill như Pro

5

Tropical House Pro - Khoá học sản xuất nhạc Tropical House như Pro

6

Ultimate Mixing - Khoá học Mixing mọi dòng nhạc

7

Ultimate Mastering - Khoá học Mastering mọi bài nhạc

8

Ultimate R&B Guitar - Khoá học sản xuất nhạc R&B Guitar chuyên nghiệp

9

Ultimate Signature Skill

Đăng ký khóa học

Lộ trình trọn gói

Vui lòng thanh toán chuyển khoản

Thanh toán chuyển khoản bên dưới để không mất phí giao dịch
MB BANK (Ngân hàng quân đội)
Chi nhánh Láng Hạ
8880100102222
BUI HONG SON
Nội dung ck: lo trinh tron goi + số điện thoại
33,000,000 đ
30 tháng
Đăng ký