CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Lưu ý: Chính sách bảo hành chỉ áp dụng với phần cứng
Quý khách có thể mang sản phẩm trực tiếp đến địa chỉ công ty DZUS RECORDS để được bảo hành và sản phẩm của quý khách phải còn nằm trong thời hạn bảo hành sản phẩm theo chính sách bảo hành của chúng tôi.

Khách hàng có thể mang sản phẩm đến địa chỉ sau để bảo hành:

Tên đơn vị: Công Ty CP Truyền Thông & Sản Xuất Âm Nhạc

Địa chỉ: 22B, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 0977380202

Khi tiếp nhận sản phẩm nếu còn nằm trong thời hạn bảo hành và điều kiện bảo hành chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành hoặc tiến hành đổi trả sản phẩm cho quý khách hàng.