HÌNH THỨC THANH TOÁN

Khi mua hàng khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc máy cà thẻ thông qua tài khoản ngân hàng của công ty

1. Nếu người dùng sau khi mua hàng còn dư tiền thì số tiền còn dư vẫn sẽ ở trong tài khoản để khách hàng có thể tiếp tục sử dụng

2. Tất cả các giao dịch của khách hàng sẽ được lưu vào phần lịch sử nạp tiền

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN :
NGÂN HÀNG TECHCOMBANK:
1. Chủ Tài Khoản: CONG TY CP TRUYEN THONG & SAN XUAT AM NHAC DZUS RECORDS
2. Số Tài Khoản: 19035180151019
CTCP TT&SX AN DZUS RECORDS
3. Tại Chi Nhánh: Techcombank Đào Duy Từ