HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Bước 1: Chọn sản phẩm cần mua
Bước 2: Chọn phần giá sản phẩm
Bước 3: Nhập thông tin trong khung để nhận thông tin về sản phẩm
Bước 4: Thanh toán qua hình thức chuyển khoản, nộp tiền trực tiếp tại công ty hoặc cà thẻ thông qua tài khoản của công ty