Học viên đóng học phí theo thông tin bên dưới:

  • Ngân hàng quân đội (MBBank)
  • Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH DZUS
  • Tên tài khoản: DZUS CO LTD
  • Số tài khoản: 667529999
  • Nội dung: House Lak + Tên + Số điện thoại
  • Số tiền: Tương ứng với gói đăng ký

Gói Only House Lak: 10.500.000đ 5.399.000đ (Đã bao gồm VAT)

Gói House Lak Bundle: 28.500.000đ 10.799.000đ (Đã bao gồm VAT)

[tutor_login]
Scroll to Top